Кои сме ние

Службата по Трудова Медицина изпълнява дейности и подготвя документи по безопасност и здраве при работа, съгласно законовите изисквания контролирани от Инспекция по Труда.

Научете повече

Лицензии

СТМ притежава лицензи и резрешителни да извършва дейност като Служба по трудова медицина и да провежда обучение по ЗБУТ и по електробезопасност.

Научете повече

Нормативи

Законови и подзаконови нормативни актове по ЗБУТ, които са задължителни за работодатели и служители.

Научете повече

Контакти

тел.: +359 2 9625939
тел.: +359 2 9625228
факс: +359 2 9621428

Адрес: бул. "Черни връх" №71а, ет. 2, София 1407, България

Ел. поща: info@copylink.bg